Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

izmir_escort [2013/04/25 03:22] (current)
vipreklam created
Line 1: Line 1:
 +Zamanın birinde, bundan çok yıllar önce. Saraylarda padişahların yaşadığı, meydanlarda 
  
 +okların atıldığı, pazarlarda altın sikkelerle alış veriş yapıldığı zamanın birinde... 
 +
 +Güzel bir bahçenin tam ortasına kurulu bembeyaz bir ev varmış. Bu evde altın sarısı 
 +
 +saçları olan güzel mi güzel, alımlı mı alımlı; al yanaklı, gül dudaklı, boylu poslu, 
 +
 +Bukle adında bir genç [[http://www.izmirescortbayan.org|izmir escort]] kız anneciği ile 
 +
 +beraber otururmuş.
 +
 +Güzeller güzeli Bukle her sabah, babaannesinden kalma bir kemik tarak ile saçlarını 
 +
 +taramayı pek severmiş. Bir saat, iki saat hiç bıkmadan tarar da tararmış yumuşacık 
 +
 +saçlarını. Sonra da tarağın dişlerine takılan, bir de yere dökülen tellerini itinayla 
 +
 +toplarmış. Onları pembe ipek mendilinin içine sarar bir çekmecede saklarmış. Oturdukları 
 +
 +beyaz evin bahçesi öyle güzel çiçeklerle bezeliymiş ki, kokuları siz deyin on mahalle, 
 +
 +ben diyeyim yirmi mahalle öteden duyulurmuş. Renkleri o kadar canlı, o kadar başkaymış 
 +
 +ki; bahçenin önünden her geçen durup bakar, hayran kalırmış bu güzelliğe. 
 +
 +[[http://www.izmirescortbayan.org|izmir escort bayan]] Bukle’nin annesi Menzile, bir 
 +
 +çocuk gibi severmiş bu güzel çiçekleri. Okşarmış, öpermiş; her akşam güneş batınca 
 +
 +dağların gerisine, ay ışığı altında sularmış tek tek. Laleler onu gördüklerinde daha dik 
 +
 +durmaya, menekşeler kokularını her köşeye yaymaya, güller iri iri açmaya çalışırlar; 
 +
 +güzellik yarışına girişirlermiş. Hem çiçeklerle yaşamak öyle kolay da değilmiş. Çabuk 
 +
 +küser, çabuk solar, çabuk bükerlermiş boyunlarını. Pek nazlı, pek nazenin, pek hassas, 
 +
 +pek narin, pek kırılgan imişler. Öyleymişler işte. [[http://www.izmirescortbayan.org|
 +
 +Escort izmir]] Sevgi imiş asıl onları besleyip büyüten. Menzile haftada bir kere, 
 +
 +karanlık çöker çökmez Bukle’nin altın sarısı tellerinden birisini alır, bahçedeki o 
 +
 +güzel çiçeklerden seçtiğinin içine usulca koyarmış. Ertesi sabah da aynı çiçek bir altın 
 +
 +verirmiş Menzile’ye. Bu, kimseye duyurmak istemedikleri bir sırmış. Anne kız böyle yaşar 
 +
 +giderlermiş işte. Kimseye zararları yokmuş. [[http://www.izmirescortbayan.org|izmir 
 +
 +escortları]] Kimseye de muhtaç değillermiş.
izmir_escort.txt · Last modified: 2013/04/25 03:22 by vipreklam
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki